Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs vraagt de afgelopen jaren veel van onze kinderen. Zeker op cognitief gebied. Hoge eisen, tijdsdruk én prestatiedruk waar kinderen bang zijn om te fouten te maken,minder nauwkeurig met aandacht aan het werk kunnen en zich gestresst voelen omdat er veel van hun verwacht wordt.

Het belang van wat kinderen nodig hebben om te leren is in het onderwijs niet waar het kind centraal staat. Namelijk belangrijke vaardigheden waarmee de sociale, emotionele én motorische ontwikkeling versterkt wordt.

Een veilige en vertrouwde leeromgeving, lijf bewustheid en in balans zijn zorgt ervoor dat kinderen zonder zorgen kan groeien in hun ontwikkeling.
Kijken naar de kind behoefte, observeren is noodzakelijk om op maat kind gericht het kind te ondersteunen.

Spelen is leren, bewegen is leren, muziek is leren.

Mijn visie in het onderwijs

Mijn visie in het onderwijs is dat kleuters veel meer begeleiding moeten krijgen in hun motorische ontwikkeling. Dat is de basis! Spelend leren, uitdagen en hun eigen creativiteit ontdekken.

Kinderen hun lijf bewust maken, wat stimuleert in hun ruimtelijke oriëntatie, zodat ze van daaruit ook sociaal en emotioneel kunnen doorgroeien. Dit geeft ze meer balans op diverse vlakken en zijn ze meer rijp voor schoolse lessen.

Op scholen ondersteun ik vanuit mijn expertise als vakleerkracht dans én als psychomotorisch kindercoach deze ontwikkeling. Observerend, kijkend en inspelend op de kindbehoefte maak ik een plan van aanpak om met de kinderen aan de slag te gaan. Kinderen gaan beter in hun vel zitten, er ontstaat een prettiger gedrag én meer rust in de klas.

Psychomotorisch kindercoach bij jouw op school!

Inval vakleerkracht

Als dansdocente in het onderwijs en Psychomotorisch Kindercoach sta ik steeds vaker ook voor de klas. Ik ben een gehele dag voor de klas met mijn verzorgende programma’s.

Zo bied ik Taaldans® en Rekendans® voor de groepen 1 t/m 4.
En krijgen de groepen 4 t/m 8 Geluksgroei.

Extra ondersteuning

Naast invaldocent, ondersteun ik groepen leer- of gedrag ondersteuning nodig is. Denk aan groepsdruk, geen fijne groepssfeer, meidenvenijn, pesten en ook individuele ondersteuning.

Geluksgroei is voor elk kind én leerkracht om het beste uit jezelf te halen

Basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om te ontdekken wie je bent, om kan gaan met verschillende emoties en kan vertrouwen op je kwaliteiten.

Contact

Wil je gebruik maken van mijn aanbod of heb je een vraag? Neem dan gerust contact op!